Zorgvervoer
Medisch noodzakelijk vervoer of zittend ziekenvervoer, bijvoorbeeld om een behandeling
in het ziekenhuis te ondergaan of de huisarts of een fysiotherapeut te bezoeken.
Zorgvervoer is er voor iedereen, alleen zorgverzekerden die in het bezit zijn van een geldige vervoersmachtiging
komen in aanmerking  voor een vergoeding van het zorgvervoer van hun zorgverzekeraar.
De vervoersmachtiging dient u aan te vragen bij uw zorgverzekeraar.
Het hebben van een vervoersmachtiging betekent dat de zorgverzekeraar het door u genoten zorgvervoer vergoedt
behoudens de (verplichte) eigen bijdragen
Meer informatie kunt u opvragen bij uw zorgverzekeraar.